İş İnsanı Girişimci Politikacı H. Şaban Gürbüz ile Türkiye'de Değişim Zamanı!
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Türkiye Değişim Partisi

Güçlü, Refah ve Mutlu Bir Türkiye İçin Çalışıyoruz!

Türkiye Değişim Partisi tabandan tavana doğru büyüyen bir büyük halk hareketinin sonucu olarak Sayın Mustafa Sarıgül önderliğinde kurulmuştur.

En büyük amacımız ülkemizde gerçek anlamda demokrasiyi yerleştirmek ve yurttaşlarımızı daha huzurlu, daha gelişmiş, daha eşit, daha özgür, ötekisi olmayan, daha adil, hukuku ve medeniyeti özümsemiş, sevgiyi ve bilgiyi paylaşarak çoğaltan, varlığı ve bereketi zengin, daha güçlü bir Türkiye’de bütünleştirmektir. Türkiye’nin tüm kaynaklarından eşit ve adil bir şekilde yararlanılmasını sağlamak, eğitim politikalarını geliştirmek, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve her alanda toplumsal vicdanı yeniden canlandırmak için yol gösterici ilkelerimizle Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek için çalışıyoruz.

Trakya ve Anadolu’yu simgeleyen “iki kalp’ ve Avrupa ile Asya’yı birleştiren “bir yıldız”dan oluşan parti amblemimiz sevgiyi, barışı, huzuru ve birlikteliği simgelemektedir. Hep öyle olmak dileğiyle…

Görsel ALT Başlığı

Görsel ALT Başlığı

Türkiye Değişim Partisinin Temel Anlayışı

TDP’nin temel anlayışı, Cumhuriyetin en önemli değeri olan “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.” ilkesinin ışığında, anlayış, şefkat, sevgi ve saygı ile sorunları ÇÖZMEK’tir.

İşsizliği azaltmak, üretimi arttırarak büyümek ve teknolojik gelişmeleri hesaba katarak çalışma sürelerini yeniden ayarlamak, yoksulluğu ve bölgeler arası adaletsizliği giderecek gelir dağılımını oluşturmak, varlığı ve bereketi çoğaltarak Türkiye’yi zenginleştirmek ve bu zenginliği adil dağıtmak, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve yargıda, devletin vatandaşı şefkatle kucaklamasını sağlamak, siyasetin kalitesini yükseltmek, siyaseti her katmanda demokratikleştirmek, her alanda toplumsal vicdanı yeniden canlandırmak, bilgi ve bilimi esas alarak insana ve doğaya sevgiyle yaklaşmak, tüm vatandaşların onurlu ve özgür bir yaşama kavuşarak yarınından emin ve umutlu olmasını sağlamak, TDP’nin varoluş amacıdır.

Hukukun üstünlüğü, tam demokrasi, güzel ahlak, herkese eşit ve adil muamele TDP’nin vazgeçilmez ilkeleridir.

Parti Tüzüğü

Türkiye Değişim Partisinin İlkeleri

Birinci ilkemiz; “konuşma-yap”, İkinci ilkemiz; “sorun çıkarma-çöz” Üçüncü ilkemiz; “sorun çözmek için ya bir yol bul, yol yoksa bir yol aç, hiçbirini yapamıyorsan, yoldan çekil, yapan gelsin.”

Biz yaparız; fikrimiz, enerjimiz, tecrübemiz, kadromuz var. Biz çözeriz; Benliğimizi aşan vatan ve millet sevgimiz, herkesi kucaklayan şefkatimiz, kimsenin cesaret edemeyeceği millet için cesur projelerimiz var. Türkiye’yi ve milletin kötü talihini değiştirmeye geliyoruz. “Yeni Türkiye’ye Ulaşmanın Yol Haritası” “ÇARE-Politikalar” ile ülkemiz insanlarının hak ettiği yeni düzenin, yurttaşı olmaktan onur duyacağımız yarının Türkiye’sine ulaşmayı hedefliyoruz.

Her bir yurttaşımızın kendini ilgilendiren her türlü karara katılabildiği, denetleyebildiği, katılımcı demokrasinin bir yaşam biçimi haline dönüştüğü, demokratik toplum ve gönüllü yurttaşlık idealimize ulaşmanın yollarını ve politikalarını içeren programımızla hareket ediyoruz.

Parti Programı
Görsel ALT Başlığı

Türkiye Değişim Partisini Yakından Tanıyın!

Türkiye Değişim Partisi’nin kongre ve kurultaylarını, yürütme kurulu toplantılarını, sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini takip edin, kadromuzu ve bizi daha yakından tanıyın…

Tüm videolarımızı görmek için YouTube hesabımızı ziyaret edebilirsiniz: YouTube

Tüm fotoğraflarımız için Instagram hesabımızı ziyaret edebilirsiniz: Instagram

Değişim İçin Aramıza Katılın!